Sunday, February 12, 2012

Ratnasamuccaya

काक आह्वयते काकान् याचको न तु याचकान् ।
काकयाचकयोर्मध्ये वरं काको न याचकः ॥


kaaka aahvayate kaakaan yaacako na tu yaacakaan |
kaakayaacakayormadhye varam kaako na yaacakah ||

Eine Krähe lädt Krähen zum Essen ein, der Bettler die anderen Bettler aber nicht.
Zwischen Krähe und Bettler gestellt wählt' ich die Krähe, den Bettler nicht.

No comments:

Post a Comment